Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kia gir nytt liv i brukte batterier!

Kia Europe bekrefter planene om å gjenbruke elbilbatterier i energilagringssystemer som en del av deres globale bærekraftsstrategi. Kia går derfor sammen med encore, et nystartet firma fra Deutche Bahn, som mottar elbilbatteripakkene deres fra hele Europa for å bygge og distribuere energilagringssystemer. Elbilbatteripakkene demonteres ned til modulnivå og gjennomgår grundige diagnosetester. Egnede moduler brukes enten til å lage nye energilagringssystemer eller gjenvinnes, avhengig av kapasitet.

Kia Europe er den første leverandøren av mobilitetsløsninger som går sammen med encore for å realisere dette initiativet over hele Europa. En prototype av et batterilagringsanlegg har blitt presentert ved EUREF-Campus i Berlin, og her har man utelukkende brukt brukte batterier fra Kia Soul.

Kia er ledende innen elektrisk mobilitet og bærekraftige mobilitetsløsninger, og har offentliggjort planer om å utvikle spesialbygde kjøretøy (PBV), teknologi for selvkjørende biler, og en rekke fremtidsrettede konsepter som vil sette nye trender. Kia utvikler sine modeller ut fra en vugge-til-grav-filosofi, der de tar hensyn til prosessene etter endt levetid og gjenvinning av ressurser. Derfor har Kia sett etter alternativer til gjenvinning av elbilbatterier i form av prosjekter som bruker nye metoder til å forlenge batterienes levetid. Med den omfattende infrastrukturen som er tilgjengelig innenfor Deutsche Bahn-gruppen, har encore allerede startet en tjeneste for batteriretur over hele Europa for å kunne fremstille energilagringssystemer. Transport av batterier og nye energilagringsenheter utføres hovedsakelig av logistikkselskapet DB Schenker og DB Cargo.

– Som en del av elektrifiseringen av modellene våre tar vi også ansvar for hva som skjer med batteriene etter endt levetid i bilen. Pionersamarbeidet mellom Kia og encore viser at vi ser på batterier som en verdifull ressurs i en bærekraftig sirkulær økonomi, sier Jason Jeong, president i Kia Europe.

EUREF-Campus i Berlin
I august presenterte Kia Europe og encore sitt første energilagringssystem på EUREF-Campus i Berlin. Systemet inngår i Micro Smart Grid, som er et strømnett der ulike energikilder, strømforbrukere og lagringssystemer knyttes sammen med smart teknologi. Micro Smart Grid ble etablert og drives av inno2grid Gmbh, som er et fellesforetak mellom DB E.C.O. Group og Schneider Electric. Målet er å bli mindre avhengig av strømnettet gjennom forutsigbar strømflyt og å øke bruke av fornybar energi.

– Det er viktigere for oss enn noen gang å spare på strøm, sier Berthold Huber, direktør for infrastruktur ved Deutsche Bahn.
– Våre nye energilagringssystemer tilbyr en løsning som også er bærekraftig, og det gjør dem til et attraktivt alternativ for enhver industri, fortsetter han.
En av de første installasjonene på EUREF-Campus er for elbillading, og den første bilen som plugget i laderen, var en Kia e-Niro.

Prosessen
For å bygge energilagringssysmet må encore samle inn, demontere, analysere og bygge om eller gjenvinne elbilbatteriene. Til energilagringssystemet ved EUREF-Campus ble brukte Kia Soul-elbilbatteripakker samlet inn fra Kia-forhandlere og sendt til demontering hos encores samarbeidspartnere DellCon gjennom logistikknettverket til Deutsche Bahn for å sikre bærekraftig og sikker transport. Pakkene ble deretter demontert ned til modulnivå, og det ble utført avansert diagnosetesting for å vurdere batterimodulenes tilstand.

Enheten som er installert på EUREF-Campus består av til sammen 24 batterimoduler fordelt over tre stativ, der hver modul består av 14 doble celler. Et innovativt energiomformingssystem med integrert batteristyring som er spesielt utviklet av STABL Energy, kompenserer for den varierende tilstanden til de ulike batterimodulene ved å utføre passiv eller aktiv spenningsbalansering etter behov. Prototypen vil levere 72 kWh energi som kan brukes til såkalt «timeshifting» – lagring av solenergi for senere bruk – og til inno2grids zeemobase (zero emission mobility base) på EUREF-Campus.